Religieuze geest + gebed

In de wereld kom je religie tegen, de geest van religie die zich verzet tegen alles wat met een vrij leven in de Heilige Geest te maken heeft. Het manifesteert zich in allerlei vormen, waarachter satan zich altijd weer weet te verbergen. Het mag van alles zijn, zolang de waarheid van Jezus maar niet aan bod komt.   Een religieuze geest is een boze geest die de kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige wil vervangen met religieuze activiteiten. Dit is het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, waarvoor Jezus de discipelen waarschuwden.  De religieuze geest werkt als zuurdesem of gist. In plaats van iets voedzaams of nuttigs toe te voegen doet het gist brood rijzen (voedt de trots). Wanneer het gist met het brood vermengd is is het heel moeilijk dit te verwijderen. Een religieuze geest verhindert ons om Gods stem te horen omdat we veronderstellen al te weten wat God zegt en behaagd. Vele christenen zijn gebonden door de geest van religie, ze zitten compleet vast want ze kennen Jezus niet. Door de evangeliën te lezen leer je Jezus kennen en ook Hij botste frontaal tegen de geest van religie, die kennelijk de echte Autoriteit niet herkent en erkent. Hij sprak juist wel met allerlei mensen die door de religieuze leiders van toen werden afgewezen. Hij liet zich voor honderd procent leiden door de Heilige Geest en schoot op vele religieuze heilige koeien. Ook Izebel was een ambitieuze, manipulerende vrouw, deze geest is in feit een combinatie van de religieuze geest en de geest van hekserij.   De religieuze geest is een geest die zich manifesteert in een (vleselijke) houding. De meeste mensen weten niet eens dat ze een religieuze geest hebben en er zullen zonder twijfel mensen hiervan bevrijd moeten worden. Religie is een kapot systeem die het levende water niet kan vervoeren. Er is geen leven in en het is een dorheid van afspraken en regels van mensen. Religie bindt maar de Heilige Geest maakt vrij. Als wij bewegen in de waarheid van het woord van God, in de kracht van het evangelie dan steekt religie altijd de kop op omdat de zalving een bedreiging is voor religie.   Bidden is voor religie goed zolang je maar niet in contact met God komt. Religie doet alles uit schuldgevoel terwijl het allemaal draait om een liefdesrelatie. Hoe meer tijd je doorbrengt in de evangeliën hoe meer je religie gaat ontdekken. Religie komt altijd met een probleem maar Jezus geeft de oplossing. Wanneer iets belangrijker voor ons wordt dan het kennen van God, dan komt de magie (een manier waarop mensen proberen natuurlijk/vleselijke krachten te beïnvloeden) ons hart binnen en daarmee de afgoderij. Toverij is het uitoefenen van religieuze afgoderij. God noemt afgoderij steeds hoererij, omdat we geestelijk overspel plegen wanneer we daarin terecht komen. Het geestelijke heeft heel direct met het natuurlijke te maken. Wat in onze geest is, komt in ons leven. De afgoderij in het oude testament had altijd met onreinheid te maken. Wanneer afgoderij en toverij een plaats vinden, is onreinheid er altijd vlakbij. Het hoort er bij. Als het nog niet zichtbaar is, dan komt dat nog. U bent gewaarschuwd.  

De geest van religie is erop uit om te misleiden. Helaas blijkt dat vele gelovigen in de valkuil zijn gevallen om zich meer bezig te houden met vormen, rituelen en programma‘s dan met een levende relatie met Jezus Christus. Als menselijke inzichten en programma‘s de overhand hebben in onze kerken, dan is er weinig of geen ruimte voor de leiding en de werking van de Heilige Geest.

Hieronder staat een checklist die een hulpmiddel is om de activiteit van religieuze geesten in je leven te herkennen. Religieuze (vrome) geesten zijn boze geesten (demonen), die zich voordoen als God.  Je denkt dus dat je de stem van God verstaat, maar in werkelijkheid gehoorzaam je een demon.  Vervolgens is er een checklist om je te helpen bij het herkennen van religieuze geesten. De lijst is zeker niet volledig, maar kan je wel helpen om religieuze geesten te herkennen. Wanneer je iemand, die vanuit een religieuze geest functioneert, wilt overtuigen, begin je aan een zéér moeilijke klus. Bedenk dat alleen de Heilige Geest van zonde kan overtuigen.

Het is heel moeilijk om toe te geven dat je te maken hebt met religieuze geesten, omdat de religieuze geesten je zullen “helpen” om dit bij hoog en laag te ontkennen.

We komen dan vanzelf op nog een kenmerk; Religieuze geesten houden van redeneren, anderen de schuld geven en Bijbelteksten citeren om gelijk te krijgen. Je loopt een groot risico om verstrikt te raken in redeneren, ruzie en het “slaan” met Bijbelteksten.

Het woord “religieuze geesten” wordt bij deze checklist steeds afgekort met RG. Wanneer je het herkent, kun je dit in de kolom “herkenbaar?” aankruisen.

Het is belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van de problematiek rondom blokkades door religieuze geesten.

RG kunnen niet zomaar worden uitgedreven. Bekering gaat altijd vooraf aan bevrijding.
RG doen zich voor als de Heilige Geest/God/Jezus.
RG doen “beloften” die niet of maar ten dele uitkomen.
RG zetten aan tot vroom gepraat. Veelvuldig hoor je hen zeggen: “De Heer heeft mij gezegd…” en “God heeft mij laten zien…”
RG klinken goed…maar “voelen” niet goed. (dubbelhartig, sneaky en geniepig)
RG geven altijd anderen de schuld. Mensen die veelal de schuld krijgen zijn: partner, vrienden, de voorganger, de dominee en kerkenraad en andere leiders.
RG functioneren vaak vanuit de slachtoffer rol.
RG zien vrouwen als minderwaardig, tonen weinig of geen respect en onderdrukken hen, zodat ze niet in Gods bestemming kunnen komen.
RG zien vrouwen in meer of mindere mate als lustobject.
RG veroorzaken onreine gedachten.
RG veroorzaken problemen door seksuele onreinheid.
RG trekken onreine mannen aan.
RG houden van redeneren, discussies en gelijk willen hebben.
RG schrijven lange brieven/e-mail.
RG slaan mensen met Bijbelteksten.
RG zijn wettisch en houden van regels en leggen die ook op aan anderen.
RG blokkeren een persoonlijke relatie met God.
RG zitten graag in de leiding van de kerk (veel macht).
RG laten je een knecht van God voelt, i.p.v. een zoon of dochter.
RG zijn zéér arrogant/verwaand en weten alles het beter.
RG laten je hard voor God en de kerk werken.
RG zijn het tegenovergestelde van de Heilige Geest.
RG maken je hard en meedogenloos voor jezelf en anderen.
RG proberen altijd het werk van de Heilige Geest te vernietigen
RG zijn bij opwekkingen zeer actief om het werk van de Geest te doven.
RG zullen desnoods overgaan tot moord (zie de Bijbel).
RG zijn star en strak en houden niet van veranderingen.
RG zetten aan tot mopperen.
RG zijn smerig en in en in gemeen.
RG neigen tot zelfrechtvaardiging .. schuift schuld voortdurend af
RG ze willen voor de buitenwereld altijd goed overkomen. Je geeft de voorkeur van schijn boven echtheid.
RG neiging tot argumenteren: je wilt gelijk hebben… (trots) gelijk hebben is belangrijker voor je dan liefde…
RG doet dingen vanuit angst voor de mening van anderen. Wanneer anderen je aardig vinden, dan voel je je waardig…
RG zijn bezitterig : het is “mijn werk”, ‘mijn taak”, “mijn bediening”.
RG mensen werken vaak erg hard en doen nooit iets verkeerds
RG ligt de nadruk op persoonlijk inspanning en prestaties, omdat je het nooit goed genoeg doet, heb je onophoudelijk last van zelfverwerping

Gebed tegen religieuze geesten

Hemelse Vader,

Ik dank U voor wat Jezus/Jeshua deed voor ons aan het kruis.
Ik dank U dat het bloed van het Lam een ieder vrijzet die komt aan de voeten van Jezus om van ketenen van slavernij verlost te worden.
Heer, door de kracht en de zalving van uw Heilige Geest in mij en door het bloed van Jezus uw Zoon, bind ik elke religieuze geest, elke geest die werkt door of die mij bedriegt of iemand van mijn familie of gemeente leden, dit geldt ook voor “geestelijke leiders” die onbetrouwbaar en corrupt zijn, bind ik in Jezus Naam.
In de Naam van Jezus bind ik deze valse geest die vrij door de gemeenten heen stroomt.
Deze demonische macht kan spreken in de naam van Jezus en citeert vrij de Schrift, maar het is niet van God. Want het is het hart van satan wat hier achter zit.
Heer, iedere persoon die uw woord spreekt, maar het opzettelijk gebruikt om te bedriegen en te liegen of om iemand te kwetsen of te ontmoedigen of tot misbruiken of te manipuleren, werkt voor de vijand.
Ik gebied hun monden te zwijgen en vraag U Heer hun boosheid en kwade werken neer te halen tegen hen die deze vernietigende werken tegen de schapen die de Ware Christus, de God van Liefde willen volgen, om die tegen te houden en deze te ontkrachten.
In de Naam van Jezus bind ik al deze leugengeesten, deze verharde harten deze beledigende en oordelende en onvergevingsgezinde harten.
Ik bind de geesten van haat, wrok, scherpe tong, manipulatie en controle.
Ik bind moord op het hart, jaloezie, hebzucht, arrogantie en de geesten van hoogmoed, eigengerechtigheid en bedrog.
Je opdracht om de liefde van de kinderen van God te doden wordt opgeheven in Jezus Naam.
Elke persoon die getroffen of geïnfecteerd is met de wonden van een kerkleider of een andere autoriteit die gebruik heeft gemaakt van hun machtspositie voor hun eigen verhoging werp ik neer in Jezus Naam en bid dat God Zelf hun boos hart onthult.
Heer geef hen genade en redt hun ziel en geef ze een hart dat schreeuwt om berouw, vergeving en verzoening met u. Heer, zend uw mensen die uw wil doen en geef opening om hun harten in de goede positie en richting te brengen met U en uw Woord en hun naasten.
Vader uw schapen hebben het nodig om uw stem te horen. Dit gebeurt alleen wanneer mensen bereid zijn om een heilig en afgescheiden en toegewijd leven te leven aan uw wil en een leven dat boven hun eigen leven uitgaat.
Om een leider in het koninkrijk van God te zijn is het nodig een nederig dienaar te zijn.
Heer zend uw nederige dienaren om het Lichaam van Christus te voeden, op te bouwen en te bemoedigen en weer terug te brengen in depositie van onderwerping aan U en elkaar om te worden mooie, rechtvaardige, apart gezette heilige baken van licht in een stervende en corrupte wereld.
Het seizoen van leugens en compromissen is voorbij. Het is tijd dat de kerk opstaat. Ik spreek gerechtigheid, heiligheid, afscheiding en gehoorzaamheid aan God in de harten van Zijn kinderen.
In de naam van Jezus wek de dode kerk van het christendom op en het laat het nieuw leven inblazen.
In Jezus Naam

Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *