Simson en de Kerk

Zijn wij als kerk, die het Lichaam van Christus is, de Gemeente, niet net als Simson, die zijn kracht en zalving heeft prijs gegeven door onze ongehoorzaamheid en ontrouw. Hij gaf zijn zalving prijs en speelde met vuur door een relatie aan te gaan met een ongelovige publieke vrouw die hem misleidde. Israël wist trouwens heel goed de weg te vinden, net zoals de Gemeente tegenwoordig om minnarijen te zoeken en het valse vuur aan te steken. Liefde maakt blind, dit was dus letterlijk en figuurlijk. De lust van het oog brengt mensen op een dwaalspoor waardoor ze door de zonde die ze bedrijven hun gezicht verliezen en zij hun bediening kwijt zijn. Door zo op te gaan in zijn liefde voor haar, vergat hij zijn opdracht en vertelde zelfs op een zwak moment het geheim van zijn kracht waardoor de heidenen met hem spotten. Dit wordt tot zijn val. De bijzondere kracht die God hem had gegeven om Israël tot een vrije natie te maken, wordt van hem afgenomen. God kan niet met zich laten spotten en laat Simson de gevolgen van zijn ontrouw en ongehoorzaamheid ervaren, al betekent dit niet dat God hem verlaat. God blijft trouw, en geeft Simson aan het eind van zijn leven, als hij zijn God aanroept, een immense, ontzaglijke kracht om iedereen te laten ervaren dat de God van Simson de enige sterke God is, die leeft, en met Israël een bedoeling heeft (Richteren 16:4-31).
En zo is het ook met de gemeente in deze tijd, wij hebben net als Simson gefaald en zijn tekortgeschoten aan de roeping en zijn ontrouw geworden en opgegaan in andere liefdes dan alleen onze God en hebben ons kracht prijsgegeven. We zijn als Gemeente blind en zwak geworden omdat ze zo opgaat in de wereld met hun verleidingen en zo vele andere goden hun liefde toegedragen hebben. Ze hebben hun kracht prijs gegeven en zijn arm, naakt en blind geworden. De kracht, de bovennatuurlijke zalving die God Zijn Gemeente heeft gegeven is van hen afgenomen. Ze hebben het beeld van God terug gebracht naar een vergankelijke God, Hij is gereduceerd en verlaagt naar menselijk niveau. Wij maken hem tot een godje die wij willen hebben en die doet wat wij willen en die ons lief moet hebben zoals wij geliefd willen worden. Want God is toch liefde …. Velen kennen de weg van sterven niet. Velen hebben het Woord van God gefilterd door hun eigen manier van leven en van denken en vermengd met zijn eigen (valse) leerstellingen.
En als wij buiten de God van Israël staan en onze eigen wetten en inzichten vasthouden, en wanneer wij weerspannig en ongezeglijk zijn, overkomt ons hetzelfde lot dat wat Simson is overkomen.
Hun beeld van Zijn heerlijkheid is gevormd volgens hun begrensde inzichten en is niet gebaseerd op zijn waarachtige beeld, zoals dat geopenbaard is in zijn levende Woord.
De kracht en heerlijkheid is ons ontroofd, ‘Ikabod’ wat betekend de eer is weggevoerd uit de kerk, de kracht die een volk moest vrijmaken en moest redden voor de eeuwigheid, die ons was toevertrouwd is afgenomen. Maar God blijft trouw aan Zijn Gemeente, en zal net als Simson die zich uiteindelijke bekeerde, in de eindtijd, als wij Hem aanroepen ons met die zelfde immense kracht omgorden, en zal door een vernieuwde zalving de kerk nog éénmaal bekleden met kracht uit de Hoge, om iedereen, ja de hele wereld te laten zien, dat de God van de Gemeente, de God van Israël , de enige sterke God is die leeft.
En dat Hij een volk heeft Zijn eigendom, een geheiligd volk, die Hem vreest .. een geheiligd volk die Hem kent en die sterk zal zijn en daden zullen doen.

Jelly P.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *