Twee jukken

De HERE kan in Zijn oordeel een mens twee soorten van jukken opleggen, een houten juk, dat is een mildere vorm van oordeel en slavernij in eigen land door buitenlandse overheersers, en een ijzeren juk dat is de meest zware laatste maatregel, door overheersing en tirannie, waarbij vaak deportatie onder dwang voorkomt en verwoesting van het land volgt. 

Dit gebeurt als een volk van God ongehoorzaam, weerspannig en wetteloos blijft handelen waardoor steeds meer zonde, afgoderij, toverij en onrecht zal toenemen in het land waardoor de HERE hen een last geeft te dragen en hen in verdrukking en slavernij brengt en de vijand hen uiteindelijk verwoesten zal indien zij zich niet bekeren. Gods hart en weg leidt altijd tot berouw en bekering. Dit is de enige weg om het juk te breken.

Een juk op de mens duidt altijd op slavernij en is een symbool van onderwerping en onderdrukking. (lees Deut. 28: v.a. vers 48 en Jeremia 28).

Maar menselijke inspanningen en eigen kracht om zich te bevrijden van een juk spreken de mensen vaak meer aan dan zich voor de HEERE te verootmoedigen en te vernederen onder Zijn Machtige Hand. De Heer laat deze jukken toe om zijn volk te tuchtigen en hen wakker te schudden en ze tot Hem terug te laten keren.

Onze Vader staat altijd in Zijn grote liefde met Zijn Handen wijd open op ons te wachten om ons, Zijn volk terug te laten keren naar Zijn Vaderhart en om hen te vergeven en hen volkomen te herstellen en te genezen zodat ze door gehoorzaamheid tot Ware Vrijheid komen, niet de vrijheid zoals de wereld die ons wil geven die ons alleen wil leiden in slavernij van de zonde (Babylon), maar alleen DE Vrijheid die alleen onze HERE die kan geven door Zijn Zoon Jeshua, Hij heeft geen behagen in de dood van de mens maar dat hij zich bekeerd en leeft.

Het is van belang om Gods oordelen te herkennen in deze tijd, want het is niet altijd de vijand of onze onderdrukkers maar de zonde en ongehoorzaamheid waardoor we in verdrukking en onder tirannie kunnen komen. God kan de vijand in het hart geven om zijn zin te volbrengen en dat eensgezind te doen, totdat Gods woord voleindigd zijn en Hij tot Zijn doel is gekomen.

Laten we ons hart richten op Jeshua de Messias, de Voleinder van ons geloof en onze zonden ​belijden, dan zal Hij, die getrouw en rechtvaardig is ook ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid en een keer brengen in het lot van ons land.

Jesaja 26 vers 9 zegt, wanneer Gods oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.

Laten we dan van Jeshua leren dat Hij zegt, neemt “Mijn juk” op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. (Matt. 11:28,29)

JP

2 gedachten over “Twee jukken”

  1. Het is idd het Woord dat in Yeshua tot ons gekomen is is de ware vrijheid voor onze ziel.
    We leven nu in een tijd dat het steeds moeilijker wordt om deze waarheid te zien en erin te wandelen. Momenteel is het de leugen en verwardheid die alweer eens de overhand krijgt. Laten we juist daarom ons heil en vertrouwen blijven zoeken door middel van gebed en lezen in het woord dat ons gegeven is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *