Vrucht dragen

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Lucas 13:6-9

Jeshua ging drie jaar lang kijken naar deze bijzondere boom om te zien als het ook vrucht droeg, Zijn hart ging verlangend naar deze boom uit want hij stond op een bijzondere plaats op vruchtbare grond zodat er geen verontschuldiging was dat hij geen vrucht kon dragen. Maar elke jaar kwam Hij weer en omdat de boom in bijzondere grond was geplant en het geen vrucht droeg werd de Heer teleurgesteld toen Hij geen vruchten vond, zelfs na drie jaar nadat deze vruchten mochten worden verwacht.
De Heer wilde het uitroeien en dat was geen wonder, het had geen nut om deze kostbare grond in te nemen, het was nutteloos en bracht geen leven voort.
Maar de wijngaardenier wilde er nog eenmaal zijn zorg aan besteden, het grond nogmaals omspitten en bemesten zodat hij vrucht kon dragen, dat wil zeggen, nog krachtiger wilde spreken op zijn verantwoordelijkheid die een schijn van godsdienst toont maar het in werkelijkheid niet was en geen vrucht voortbracht.
En als Hij dan niet tevreden kan zijn over de boom kon Hij hem altijd nog omhakken.
Mensen zien wat voor ogen is, mooie groene bladeren, een schijn van godsvrucht, maar God ziet het hart aan en de vrucht die het draagt.
En als Hij dan geen vruchten ziet en er niets anders is dan bladeren, dan is er niets anders wat achter blijft dan leugens, slechtheid en bedrog.
De Heer verlangt naar vrucht van ons en hongert naar ons heiligheid en reinheid en wenst liefde in ons te zien voor Hem en ons medemens, een ernstig strijden voor de waarheid en verwacht daden van ons die die overeenkomstig zijn met Zijn Woord en die Zijn gezindheid heeft, en verlangt naar een verborgen intieme wandel met Hem.
De Heer heeft deze boom bijzondere liefde en zorg betoont, Hij was geduldig en had vertrouwen in hem en gaf hem alle ruimte om tot bekering te komen en vrucht te dragen en tot herstel te komen.
Laat het niet tevergeefs zijn, dat Hij vrucht mag vinden, al wil God in Zijn grote genade nog tijd en uitstel geven, laat het oordeel niet onvermijdelijk zijn want met Zijn goedheid nog om je heen heeft Hij zowel een schop als een bijl in zijn hand om te zorgen dat je vrucht mag dragen en dat alles weggenomen en gesnoeid mag worden wat weggenomen moet worden.

Kom tot berouw en bekering en laat de boom niet alleen bladeren van religieuze godsdienstigheid voortbrengen maar ook de vrucht, want draagt men geen vrucht dan is het niet ver van verdorring en is hij van geen enkel nut en klaar om alsnog omgehakt te worden.

Dit is een ernstige waarschuwing en een hard woord maar uit liefde gesproken. Wie horen wil, hore, en wie het nalaten wil, late het na ..!!

Mag de Heer zo tot een ieder van ons persoonlijk spreken en mogen wij zelf ernstig ons eigen hart onderzoeken .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *