“De HERE is aldaar”

Het huis van God, de ware Tempel, Zijn Lichaam, waar Zijn Naam op staat, zal in het Millennium niet van fysieke stenen worden gemaakt maar is een geestelijk huis, een Stad die niet met handen zijn gemaakt maar die met Levende stenen wordt gebouwd en die voor altijd zullen blijven bestaan.

Door tegenstand, beproeving en vervolging worden de stenen hier op aarde gevormd en passend gemaakt tot opbouw in het geestelijk huis van God dat hemels is om te bouwen in ware eenheid met Christus op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Christus de Hoeksteen is. De oorsprong van de Ware Tempel ligt in de hemel, en het is een geestelijke stad, maar toch wordt ze in de wereld, hier op aarde gebouwd. Hier verbindt hij de hemel met de aarde. 

Ons hart is het ware altaar dat alleen door de Heilige geest verandert kan worden en daar waar we de ware rust in kunnen gaan. De toegang, de deur tot de ware Tempel van God is Jezus, Hij zei Ik ben de deur, en wie niet door de deur binnen komt is een dief. De geestelijke tempel wordt gemeten naar de maat van het hart en relatie met God, (meten betekend beschermen, of heiligen, afschermen, de Here heilig).  

Het hemelse Jeruzalem zal zonder muren worden bewoond vanwege de veelheid van mensen en vee, want de Heer zal een muur van vuur om haar heen zijn en Hij zal de heerlijkheid in haar midden zijn (Zach. 2:1-5) Daar is het waar God in hen midden woont, in Sion, de Stad van God, het hemelse Jeruzalem en vele volken zullen dan bij de Here voegen en gemeenschap zoeken met Hem en ze zullen Hem tot een volk zijn en de Heer zal te midden van hen wonen. In Openbaring 21 vers 17 staat “En hij mat haar muur, honderdvierenveertig el naar de maat van een mens…”.  De numerieke waarde van 144 staat voor de eersten of eerstelingen die op zullen staan, de overwinnaars, de 144.000 die dragen het vuur en de glorie van God, waarin de Goddelijke vurige wet is geschreven.

De mens zal nog steeds een eigen vrije wil hebben maar zij zullen verlangen om in de wegen van God te wandelen en Hem ten volle te leren kennen. In Openbaringen 3:12 staat van wie overwint zal God maken tot een zuil in de tempel en zal daar niet meer uitgaan. Er zijn dus overwinnaars, zij zullen zijn als pilaren van de tempel, en markeren de plaats waar anderen mogen binnengaan. Ze worden tentoongesteld als maatstaf en getuigen van Christus Zelf. Deze overwinnaars zijn voor eens en altijd op hun bestemming en in de volle aanwezigheid van God, en deze aanwezigheid zullen ze nooit verliezen. Zij zijn de zonen van God, de overwinnaars, de kinderen van Sarah, die het Nieuwe Verbond en het Nieuwe Jeruzalem vertegenwoordigen (Gal. 4:22-26).

Daar waar het aardse Jeruzalem beperkt was is het hemelse Jeruzalem open en onbeperkt en zal uiteindelijke de hele aarde en alle volken omvatten. Het Nieuwe Jeruzalem is de herstelde stad van het aardse Jeruzalem, daar zal Zijn Heerlijkheid in wonen en zal Hij uit regeren.

De Heer zal niet regeren vanuit een aardse tempel van stenen gemaakt zoals in het ontwerp van Ezechiël de hoofdstukken 40-48 staat beschreven, dit zou een Tempel kunnen zijn voor Israël als het zich van hun nationale zonden had bekeerd en berouw hadden getoond over hun zonden en terug hadden gekeerd tot God, het was een eenmalig aanbod als zij zich hadden bekeerd, maar ze hebben zich niet bekeerd, ze verwierpen zijn prachtig aanbod. Wel zal het een type en afschaduw zijn voor de toekomst voor de Ware Tabernakel en Heiligdom. Dus na het schaduwbeeld van Ezechiël 40-48, zal het Heiligdom des Heren, het heilige deel niet in het midden van het aardse Jeruzalem zijn maar in het midden van het land, te midden van de Heilige Heffing. Deze Heiligdom zal in verbinding staan met de Heilige weg, het Nieuwe Jeruzalem, de Levende Stad van God.

In het OT wordt er geen verschil gemaakt tussen het aardse Jeruzalem specifiek voor “Mijn volk, de Israëlieten” en het hemelse Jeruzalem waar “alle natiën Zijn volk”  worden, we moeten onderscheiden naar welke Stad ze verwijzen. De Tempel, het Nieuwe Jeruzalem, de Stad van Vrede, deze zijn de Levende stenen (verheerlijkt onsterfelijke opstandingslichaam), het buitenste voorhof is aan de natiën gegeven (aardse lichaam), om Zijn wegen te leren kennen en om in Zijn paden te wandelen, en hen te onderwijzen in Zijn Licht de kandelaar. (Openb. 21:4; Jes. 60:3; Jes. 2:2,3)

De Stad zal voortaan zijn : de HERE is aldaar.

JP

3 gedachten over ““De HERE is aldaar””

 1. Hij heeft gezegd dat Hij aan ons geen andere naam heeft gegeven waar door wij behouden zullen kunnen worden als de naam van Yeshua en ik heb er dan ook wat moeite mee dat je de naam Jezus gebruikt.
  De belofte aan Zebulon is dat hij bij ons zal komen wonen en dit komt overeen met het lied van Mozes
  in Exodus 15 vers 17 staat; gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, de plaats die Gij, Here, tot uw woning gemaakt heeft.

  1. Ja, ik zie het, dat gaat soms zo als je meer dan 50 jaar Jezus hebt gezegd. In deze naam ben ik wel gered, genezen en bevrijd, daar heeft de Heer toen nooit geen moeite mee gehad, maar ik begrijp wat je bedoelt, ik gebruik de naam nog wel eens door elkaar.

 2. Hallo Jelly, dat zijn vaak hele bijzondere onderwerpen.
  En dank voor de mooie uitleg.
  Het is soms moeilijk, omdat er best veel verschillende meningen of visies zijn.

  En toch… eigenlijk ook weer niet, als men maar gewoon leest en onderzoekt wat geleerd wordt.
  Alleen gebeurd dat zo weinig.
  Terwijl enorm veel antwoorden al gegeven worden door alleen gewoon de Bijbel te lezen.
  Velen zien het niet… omdat men de dominee, pastor, rabbi gelooft met wat zij leren aan de mensen.
  Maar niet zelf onderzoeken.

  Je laat heel mooi zien het grote verschil tussen het aardse Jeruzalem en het Hemelse Jeruzalem.
  Dank je Jelly.

  Hallo Martien, de naam van Yeshua is gewoon Hebreeuws
  Jezus is gewoon dezelfde naam… alleen dan in het Nederlands.
  Ik kan mij niet voorstellen dat de Heere Jezus Christus het een groot probleem vind.
  Jeshua is Hebreeuws , Jezus is Nederlands, Lisus is Roemeens, Ciise is Somalisch en ga zo maar door.
  De Heere Jezus weet wie Zijn naam aanroepen, ongeacht vanuit welke taal, welk land.
  Wij mensen maken zo vaak overal een probleem van. Of het wordt geleerd.

  Lieve zusters, Vaders zegen door middel van Zijn Zoon, om jullie heen.
  En liefs van mij, Esther.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *